• Cena bleskozvodu
    Montáž údržba a opravy blekozvodov.

Cena bleskozvodu (Hromozvodu)


Cena bleskozvodu sa odvíja od počtu zvodov, ktoré sú vyvedené zo základov, orientačná cena za zvod je 120 Eur. Štandartne býva na bungalove 4 až 5 zvodov. Záleží od rozlohy strechy a veľkosti domu. Pokial sa musia inštalovať zvodiace tyče a iné prvky tak cena sa môže navýšiť. .