• Cena bleskozvodu
    Montáž údržba a opravy blekozvodov.

Cena bleskozvodu (Hromozvodu)


Cena bleskozvodu sa odvíja od počtu zvodov, ktoré sú vyvedené zo základov, cena za zvod je 120 Eur. Štandartne býva na bungalove 4 až 5 zvodov. Záleží od rozlohy strechy a veľkosti domu. Pokial sa musia inštalovať zvodiace tyče tak táto cena sa navyšuje na 150 Eur za jeden zvod. V prípade záujmu realizácie nás kontaktujte.

.