• Cena elektroištalácie rodinného domu
    Elektroinštačné práce sa zložitejšie naceneňujú oproti iným stavebným prácam

cenník elektroinštalačných prác

V prípade záujmu cenovej ponuky elektrickej prípojky alebo elektroinštalácie nás kontaktujte.

Cena za elektrickú prípojku

Cena za realizáciu elektrickej prípojky sa pohybuje od 500 - 1200Eur. Záleži na tom ako ďaleko je zriadená od pripájacieho bodu cena je uvedená aj s revíznou správou.

Hrubá montáž

Cena práce na Rodiný dom bungalov o rozlohe 100 m2 sa pohybuje orientačne od 900 - 1900 Eur. Upresniť cenu Vám vieme po obhliadke.

 

Kompletáž

3,5 Eur za zapojenie jedného modulu ako je vypínačzásuvka. Tu cena závisí od dodaného materiálu a počtu jednotlivých komponentov. Zapojenie domového rozvádača od 150 - 250 Eur.

 

Cena bleskozvodu

Cena bleskozvodu sa odvíja od počtu zvodov, ktoré su vyvedené zo základov, cena za zvod je orientačne 120 Eur aj s materiálom.

Revízia

Revízia na rodiný dom závisí od počtu jednotlivých okruhov a počtu modulov. Orientačná cena od 100 - 200 Eur.  

Orientačná cena

Orientačnú cenu klasickej elektroinštalácie Vám vieme poskytnúť aj po telefonickom rozhovore. Nedá sa  povedať presná suma bez obhliadky alebo bez technickej dokumentácie.