• Cena elektrickej prípojky
    Elektrická prípojka musí byť vždy prístupná pracovníkom rozvodných podnikov

elektrická prípojka - Cena

Elektromerová skriňa


Orientačná cena zhotovenia odberného zariadenia je od 500 Eur a viac - cena je s revíznou správou a materiálom.

Cena sa odvíja od toho ako je ďaleko odberné zariadenie od elektrickej prípojky to znamená nie všetky elektrické prípojky budú mať rovnakú cenu. 


Pri nových stavbách je potrebné v žiadosti o stavebné povolenie pridať aj prístup k elektrickým sieťam. Rozvodný podnik sa Vám vyjadrí či s elektrickou prípojkou súhlasí a určí ako sa máte napojiť na verejnú elektrickú sieť.

V elektromerovej skrini sa nachádza hlavný istič ktorý Vám určia na základe súčtu výkonu v danom objekte.