• Elektricka prípojka
    Pri zriadení el. prípojky prídete do styku s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom el. energie.

Elektrická prípojka postup
 

Nová prípojka by mala byť súčasťou projektovej dokumentácie domu, ktorý sa chystáte postaviť a ktorú vám vypracoval projektant. Elektrická prípojka musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera, je súčasťou stavebného povolenia, kvôli samotnej prípojke nemusíte vykonať ohlásenie drobnej stavby alebo vybavovať ďalšie stavebné povolenie. 

Kroky ktoré musíte vykonať pre zriadenie elektrickej prípojky:

  1. Podať žiadosť  distribučnej spoločnosti o pripojenie zariadenia na distribučnú sieť - tá Vám pošle do 30 dní návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia na podpis.
  2. Podpísanú zmluvu musíte do 75 kalendárnych dní odovzdať  distribučnej spoločnosti inak zaniká
  3. Do 14 dní musíte distribučnej spoločnosti zaplatiť pripájací poplatok 
  4. Zriadiť elektrickú prípojku aj s revíznou správou a odovzdať plán skutočného vyhotovenia distribučnej spoločnosti. Po tomto kroku distribučná spoločnosť skontroluje zhotovenie elektrickej prípojky a následne Vám odošle oznámenie o splnení podmienok pripojenia.
  5. Do 2 mesiacov by ste mali uzatvoriť zmluvu o odbere elektrickej energie s dodávatelom akého si vyberiete. Po uzatvorení zmluvy do 5 pracovných by Vám mala distribučná spoločnosť  namontovať elektromer do elektrickej prípojky.
  6. Zákazník ma zhotovenú elektrickú prípojku a môže odoberať elektrickú energiu.