• Elektroinštalácia svojpomocne
    Kvalitne prevedená elektroinštalácia si vyžaduje roky praxe.

Elektroinštalácia svojpomocne !?

Pred začatím svojpomocne realizovateľnej elektroinštalácie

 sa určite poraďte najskôr s odborníkom ! Kľudne môžete kontaktovať aj nás, radi Vám pomôžeme poprípade poradíme.

Projekt elektroinštalácie

Odborné práce s elektrickými rozvodmi, môžu robiť iba odborne spôsobilé osoby s platnou vyhláškou. Pri návrhu je to predovšetkým projektant ktorý navrhne projek elektroinštalácie. Ďalej nastupujeme my elektrikári nitra, firma ktorá sa zaoberá elektroinštaláciami. Firma ktorá Vám zrealizuje elektroinštaláciu, presne podľa Vás na mieru.

Elektrická prípojka

Pri nových stavbách je potrebné v žiadosti o stavebné povolenie pridať aj prístup k elektrickým sieťam. Vtedy sa rozvodný podnik vyjadrí, či s danou prípojkou súhlasí a či požadovaný výkon možno odoberať z verejnej siete. Ďalej sa postupuje podľa daného projektu. Rozvodný podnik Vám určí spôsob pripojenia,  vzduchom zo stĺpa, alebo káblom v vedeným v zemi podľa danej možnosti.

Elektromerová skriňa a hlavný istič

Ten je umiestnený v oplotení preto, aby pracovníci rozvodných podnikov mali kedykoľvek prístup k elektromeru alebo ku hlavnému ističu. Hlavný istič sa dimenzuje na základe súčtu výkonu v danom objekte.
Jednoducho sa spočítajú štítkové údaje všetkých spotrebičov a vynásobia sa koeficientom súčasnosti. Pre rodinné domy najčastejšie používa istič 25 A. Pre byty a zvyčajne menší (20 A).

Hlavný rozvádzač

V dome alebo v byte je nainštalovaný modulárny rozvádzač vo vyhotovení na stenu alebo pod omietku. Rozvádzač je s elektromerovým rozvádzačom spojený káblom, ktorý sa dimenzuje na hodnotu ističa v elektromerovom rozvádzači. Napríklad pre 25 A istič to môže byť kábel CYKY 5 x 10 mm2. Dobre je nainštalovať všetky prvky (ističe, rozvádzač, prúdové chrániče) jedného výrobcu, ktoré sú testované pri vzájomnom spolupôsobení a pracujú v takom poradí ako majú. 

Elektrická sústava

V dnešnej dobe sa rodinné domy a byty navrhujú na trojvodičovú sústavu TNS (1 x 230 V), respektíve päťvodičovú sústavu TNS (3 x 230/400 V, rodinné domy alebo byty s elektrickou varnou doskou). Tak aby splňala dnešné požiadavky a potreby ludí. Tieto faktory predpisuje norma. 

Osvetlenie

Projektant vyznačí na izbu osvetlenie a vypínač, no (majiteľ rodinného domu alebo bytu) si určí, kde to svetlo bude, či bude len jedno alebo viacero svietidiel, a  kde bude vypínač, či ho bude ovládať z jedného miesta alebo z viacerých miest. Na svetelný okruh sa používa vodič 3 x 1,5 mm2. Jeden svetelný okruh sa projektuje na maximálny prúd 10 A.

Projektovanie zásuviek

Predíďte neželaným situáciám, keď sa zásuvky nachádzajú za skriňou a ďalšie sú za posteľou. A pripájať elektrické spotrebiče pomocou predĺžovacieho prívodu.
Aj takú „maličkosť" ako je vysávač je potrebné pripojiť na elektrinu! :) Preto nezabúdajme na návrh zásuviek aj na chodbách a schodiskách v daných objektoch. Je dobré mať jednu zásuvku vždy pri dverách na tej strane, kde je aj vypínač na svetlo. Takto je dostupná pre napojenie rôznych spotrebičov (napr. vysávača).

Maximálne na 1 zásuvkový obvod sa zapája 10 zásuviek (myslí sa tým vývod), v obvode môže pretekať maximálny prúd 16 Ampérov.  Na zásuvkové okruhy sa môžu použiť samostatné vodiče 3 x CY 2,5 mm2 alebo káble CYKY 3 x 2,5 mm2, resp. CYKY 5 x 2,5 mm2 (pri trojfázovej sústave).

V prípade, že potrebujeme umiestniť viacero zásuviek vedľa seba alebo pod sebou, použijeme viacnásobné rámčeky. Výrobcovia ako napríklad Legrand ponúkajú viacero farebných a materiálových riešení na tento účel. Kvôli bezpečnosti malých detí odporúčame použiť prístroje s detskými ochrannými prvkami. Sú to zásuvky, ktorých svorky sú prekryté krytom. Dieťaťa nevsunie predmet do svorky. . Ak dieťa strká niečo iba do jedného otvoru, ochrana sa zasekne a nedôjde ku kontaktu so živou časťou vo vnútri zásuvky.

V izbách

Počet zásuvkových obvodov je závislý od nárokov majiteľa. A počtu spotrebičov pripájaných na elektrickú sieť. Povedšine jedna izba = jeden okruh. Vždy lepšie je lepšie mať viac zásuviek ako dodatočne riešiť napájanie predlžovacou prípojkou.
V obývačke by sme mali nainštalovať dátové aj televízne zásuvky. Čoraz viac zariadení je pripojených na internet. Preto nezabúdajte aj na ostatné izby.

V kúpeľni

Zásuvkové obvody vo vlhkých priestoroch, by nemali byť umiestnené ako ostané záuvky 30cm od podlahy.  Musia byť samostatné a Chránené prúdovým chráničom s vypínacím prúdom 30 mA aby nedošlo k následnému ublíženiu osôb.

V kuchyni

Pozornosť treba venovať kuchyni a napájaniu  kuchynských spotrebičov. Vhodné je rozmiesniť zásuvkové obvody na spotrebiče zabudované v kuchynskej linke a na spotrebiče položené na nej. Zabudované spotrebiče  (umývačka riadu, drvič, elektrická rúra, chladnička, mikrovlnná rúra prípadne kávovar a všetko ostatné), čo je vstavané, musí mať mať svoju vlastnú zásuvku. Preto musíme vedieť, kde tieto spotrebiče budú umiestnené a pamätať aj na odporúčania výrobcov spotrebičov. Za Elektrickou rúrou nemôže byť zásuvka, nezmestí sa tam a nesmie byť umiestnená ani nad zabudovanou rúrou, to isté platí pre umývačku riadu.

Samostatne pripojené zariadenia

Mesmieme zabudnúť aj zariadeniam, ktoré majú pripojenie samostatne, ako je napríklad kotol, práčka, chladnička, domáca vodáreň alebo alarm. Napríklad nieje dobré ak kotol má nepredvídané odpojenie od zdroja a opätovné pripojenie. Pri spoločnom okruhu sa to ľahko môže stať – ak sa na napríklad na niektorej zásuvke uvoľnia kontakty, vyhodí istič a - potom sú všetky zásuvky nefunkčné. Podľa predpisov aj práčka v kúpeľni musí mať samostatný okruh. Ak chceme mať vonkajšie osvetlenie alebo dialkovo ovládanú bránu, tak nesmieme zabudnúť aj na tieto rozvody.

Elektrické prístroje v inštalácii

Z elektrických zariadení ktoré su v domácnostiach sa najčastejšie stretneme s ističmi. Na zásuvky sa používajú ističe s menovitým prúdom 16 A a vypínacou charakteristikou B. Na svetelné obvody sa používajú ističe s menovitým prúdom 10 A. Na elektrickú varnú dosku použijeme trojpólový istič 16 A.

Prúdové chrániče

Prúdový chránič je elektrické zariadenie (elektrický prístroj), zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku (aj relatívne malej) časti elektrického prúdu mimo chránený obvod (tzv. chybový alebo poruchový prúd). K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu. Pre všetky zásuvkové obvody, ktoré končia vo vlhkom prostredí, alebo ak je zásuvka vyvedená do vonkajšieho prostredia (napríklad na fasádu), použije sa prúdový chránič. Odporúčame použiť prúdový chránič nielen na tieto zásuvkové obvody, ale aj na svetelné obvody. Je to finančne náročnejšie, pretože sa všade použijú tri vodiče, ale vzhľadom na bezpečnosť, ktorú poskytujú sa to určite oplatí. Norma predpisuje jeden chránič s hodnotou rozdielového prúdu 30 mA (chráni zdravie osoby), no môže sa ich použiť aj viac. Opäť je to len otázka komfortu. V prípade zaúčinkovania chrániča sa vypínajú všetky obvody. Pri použití viacerých chráničov obvody vypínajú oddelene. V miestnostiach, kde sa prúdový chránič využíva na zabránenie vzniku požiaru (stolárska dielňa), je vypínací rozdielový prúd 300 mA.

Zvodič prepätia

Tento ochranný prvok sa používa čoraz častejšie, pretože domácnosti sú vybavené mnohými elektronickými prístrojmi citlivými na prepätie. Veľké prepätie môže vzniknúť v elektrickom obvode, ak do bleskozvodu nášho domu (alebo v jeho blízkosti) udrie blesk. Napätie sa zvedie do zeme, vzniká veľký prúd, ktorého časť sa cez uzemnenie môže dostať do zásuviek. Elektroinštalácii blesky nejako zvlášť ublížiť nemôžu, no môžu poškodiť spotrebiče pripojené na ňu. Všetky prístroje, ktoré máme pripojené v pohotovostnom režime, a je ich naozaj dosť, sa môžu poškodiť prepätím blesku. Preto odborníci odporúčajú použiť jeden zvodič prepätia priamo v rozvádzači napríklad zvodič PRF1 12,5r. Ten ochráni väčšinu domácich spotrebičov pri blízkom údere blesku s následným prepätím a prúdom do 100 kA. Dôležité je správne zapojenie inštalácie. Predlžovací prívod s prepäťovou ochranou nie je bez vhodného zvodiča triedy I v hlavnom rozvádzači dostatočnou ochranou.

Pred výberom a kúpou uvedených prvkov elektrickej inštalácie sa poraďte s odborníkom.