Komplexné elektroinštalačné práce

Naše zameranie nieje iba na vašu stavbu, ale hlavne na vás pretože podstatný ste pre nás v prvom rade vy ako človek, ktorý chce mať určite pokojný a príjenmý priebeh realizovaných prác a je pre nás podstavné aby ste sa stretli s čo najvyšou možnou kvalitou v našich elektro službách.

Zhotovíme vám elektroinštaláciu na mieru

 • Elektrické prípojky
 • Elektroinštalácie pre Rodinné domy 
 • Elektroinštalačné práce pre Firmy 
 • Elektroinštalačné práce a servis pre priemysel
 • Bleskozvody
 • Revízie
 • Elektro projekty
 • Zabezpečovací systém
ku všetkému Zabezpečíme 
 • Návrh riešenia
 • Poradenstvo
 • Projektovú dokumentáciu
 • Dovoz materiálu na stavbu
 • Revízie a Dokumentácu
 • Ústretovoosť

Elektrická prípojka

Chcete elektrinu na svojom pozemku ? Zrealizujeme vám elektrickú prípojku od projektovej dokumentácie až po pripojenie do distribučnej siete.

Elektroinštalácie pre rodinné domy

Elektroinštalácia musí byť v prom rade bezpečná a práve preto vykonávame všetky elektroinštalačné práce pod dozorom revízneho technika s platnou vyhláškou.

Ochrana pred bleskom

Bleskozvod je najúčinejšou ochranou pred bleskom, majte svoj domov ochránený pred prípadnou škodou.

Požiar s elektroinštalácie

Takmer v každom prípade požiaru ktorý spôsobil elektrický prúd bola elektroinštalácia robená, upravená neodborným zásahom s nedostatkom kvalifikácie a odbornou spôsobilosťou vykonávať túto činnosť alebo nekvalitnými istiacimi prvakmi a nekvalitním elektroinštalačním materiálom. V prípade takejto újme na majetku nie sú to malé peňažné sumy o ktoré majitelia prídu dávajte na to pozor, komu si necháte zhotoviť vašu elektroinštaláciu. Bezpečná elektroinštalácia ELEKTRIKÁRI-NITRA

V prípade že nie ste si istý, či komunikujete s odborne kvalifikovanou osobou preverte si či má táto osoba paragraf a oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti elektroinštalácií. Bežne sa stretávame aj s tým že zákazníkovi ide v prvom rade o cenu elektroinštalácie a nie každý majster vie že pri lacných prvkoch prvkami bezpečná bol by som na pozore pretože my zastávame v prvom rade bezpečie a s tým vykonávame naše služby. Vieme o čom píšeme pretože s vyhorením elektroinštalácie máme skúsenosti naštastie nie z našej strany.